Lokalbestyrelsen

Helle Ringberg

Lokalformand

Steen T. Jensen

Næstformand

Børge Jacobsen

Kasserer

Diana Therese Skøtt Larsen

Bestyrelsesmedlem

Jens Kannegaard Lundager

Bestyrelsesmedlem